Jdi na obsah Jdi na menu
 


FYZICKÁ CHARAKTERISTIKA ŠTÁTU EURÓPY

POLOHA

-          kde sa štát nachádza (svetadiel, kontinent, oblasť Európy, zemepisné súradnice)

-          čo ho obmýva, ohraničuje podľa svetových strán

-          či je to

o          pevninský štát

§          prímorský

§          vnútrozemský

o          ostrovný štát

POVRCH

-          či je to nížinatá, alebo hornatá krajina

-          povrchové celky

o          nížiny

o         pohoria

o          plošina

o         kotliny – podľa svetových strán

-          najvyšší bod (nadmorská výška, povrchový celok)

PODNEBIE

-          podnebné pásmo

o          subtropické, mierne, subpolárne

-          charakteristika pásma

-          typy krajín

VODSTVO

-          rieky (ak sú prieplavy)

-          jazerá

-          vodné nádrže - rieka

-          úmorie - Atlantického alebo S ľadového oceánu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

HUMÁNNA CHARAKTERISTIKA ŠTÁTU

HOspodárstvo

Obyvateľstvo

-          rasa

-          národnosti (mnohonárodnostný, alebo jednonárodnostný), vymenovať aké – podľa ohraničujúcich štátov

-          náboženstvo

-          jazyková skupina a úradný jazyk

-          ak niečo významné z histórie

 

poľnohospodárstvo

-          RV

o          studené – obilniny, zemiaky - málo

o          mierne – obilniny, kukurica, c.repa ...

o          subtropické – ovocie, zelenina

-          ŽV

o          nížinatá – ošípané

o          hornatá – ovce, kozy, h.dobytok

o         (prímorská – rybolov)

PRIEMYSEL

-          priemysel – k tomu surovinu; výrobok

 

-          chemický –  ropa; plasty, laky

-          petrochemický – čisto ropa; pohonné látky

-          strojársky – oceľ; autá

-          elektrotechnický – spotrebiče

-          drevársky – drevo; nábytok, papier

-          polygrafický – papier; tlačenie kníh

-          farmaceutický – lieky, obväzy

-          hutnícky – kovy, ž.ruda, uhlie

-          energetický – elektrárne;  energia

-          potravinársky – múka; chlieb

-          sklársky – sklo; pohár

-          textilný – bavlna; tričká

Doprava

-          železničná, cestná, letecká, vodná – námorná, riečna, potrubná

Cestovný ruch

-          pamiatky

-          mestá

 


 

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>